Các phòng ban đơn vị

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

VP HĐND & UBND

Điện thoại:
0651 3974 750
VP HĐND & UBND VP HĐND & UBND
2

Phòng TC- KH

Điện thoại:
0651 3974 714
Phòng TC- KH Phòng TC- KH
3

Phòng HT – KT

Điện thoại:
0651 3974 772
Phòng HT – KT Phòng HT – KT
4

Phòng Nội Vụ

Điện thoại:
0651 3974 449
Phòng Nội Vụ Phòng Nội Vụ
5

Phòng LĐTB - XH

Điện thoại:
0651 3974 758
Phòng LĐTB - XH Phòng LĐTB - XH
6

Phòng Tư Pháp

Điện thoại:
0651 3974 790
Phòng Tư Pháp Phòng Tư Pháp
7

Phòng TN - MT

Điện thoại:
0651 3974 725
Phòng TN - MT Phòng TN - MT
8

Phòng Y Tế

Điện thoại:
0651 3975 215
Phòng Y Tế Phòng Y Tế
9

Thanh Tra Huyện

Điện thoại:
0651 3974 129
Thanh Tra Huyện Thanh Tra Huyện
10

Bộ phận một cửa

Điện thoại:
0651 3975 010
Bộ phận một cửa Bộ phận một cửa
11

Phòng VHTT

Điện thoại:
0651 3974 730
Phòng VHTT Phòng VHTT
12

Phòng NN&PTNT

Điện thoại:
0651 3974 394
Phòng NN&PTNT Phòng NN&PTNT

Lãnh đạo HĐND & UBND huyện Bù Đăng.

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Viết Diện

Điện thoại:0946 847 947
Chủ tịch HĐND huyện Lê Viết Diện
2

Điểu Hà Hồng Lý

Điện thoại:0918 687 726
Phó Chủ tịch HĐND huyện Điểu Hà Hồng Lý
3

Châu Anh kiệt

Điện thoại:0919 100 249
Phó ban Pháp chê Châu Anh kiệt
4

Huỳnh Thị Tuyết Hạnh

Điện thoại:0913 844 606
Phó ban KT - XH Huỳnh Thị Tuyết Hạnh
5

Tô Thị Huế

Điện thoại:0985 283 404
Phó ban dân tộc Tô Thị Huế
6

Trần Thanh Hòa

Chủ tịch UBND huyện
Thạc sỹ Luật
Trần Thanh Hòa
7

Trần Văn Phương

Điện thoại:0918 090 252
Phó Chủ tịch UBND huyện (khối KT) Trần Văn Phương
8

Nguyễn Văn Lưu

Điện thoại:0983512612
Phó Chủ tịch UBND huyện (khối VH – XH) Nguyễn Văn Lưu
9

Thị Diệu Hiền

Điện thoại:0918 350679
Phó Chủ tịch UBND huyện (khối Dân tộc) Thị Diệu Hiền

29/LLV-TTHĐND-UBND

Lịch làm việc Tuần  29 của TT HĐND và UBND huyện Bù Đăng.

Thời gian đăng: 19/07/2021

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây